והנה לדוגמה הקבלה של פסוקים מקבילים הבאים בטעמי כ"א ספרים ובטעמי אמ"ת