דוגמה של שני אפני ההטעמה של עשרת הדיברות (דב' ה,יב־טו,יז! ברוב הדפוסים הישנים נדפסו שני אפני ההטעמה ביחד. שים לב להבדליל של דגש ורפה, הבאים מחמת הבדלי הטעמים, בתיבות כל [מלאכתך‭,[‬ תרצח, תנאף, תגנב)