קטע בניקוד טברני על פי בן נפתלי מכתב יד אוכםפורד ‭'.in ,(foi. 32a Heb. c 26)‬ קיב,ב־ח. שים לב לדגשים בתיבות זרח, לא (יירא‭,(‬ נכון, לבו