בניקוד הארצישראלי מצויות נם צורות נוספות לבמה מן הטעמים, ולא הובאו כאן. בספרי בעלי המסורה נזכרים גם שמות אחרים לטעמים שונים, ולא הובאו כאן אלא המצויים ביותר. הטעמים בניקוד הטברני נרשמו כאן לאות א, בארצישראלי לאות ב, ובבבלי לאות מ.