קטע בניקוד ארצישראלי כתוב בסירוגין מכתב יד אוכספורד ‭(foi. 48b Heb. 4)‬ מיש' ח,ט־יז. שים לב: מכל תיבה רשומה לפעמים רק אות אחת או שתיים, שהנקי! ראה לציינה במיוחד