טנא.

— בדברים כו'ב , ושם פסי ד , נזכר הטנא ככלי שמביא הקרבן שם בו מראשית כל פרי אדמתו והכהן לוקח את הטנא מידו ומניחו לפני המזבח . שם זה נתפרש לפי עניינו ככינוי לכלי קיבול שנושאים בו פירות ( כהוראת הפועל טנא' נשא בכתובות הכנעניות . ( וכנראה הוא הוא טני שבמשנה' טני של מתכת' שמשמעותו קערה גדולה . יש מוצאים סמיכות בין טנא ובין המלה המצרית דני . ת' המצויה בכתבים מצריים למן הממלכה התיכונה ואילך . ודאי שאין ידיים לדעתו של ארמן שהעברית שאלה מלה זו מן המצרית ; אבל ייתכן ששתיהן משורש משותף הן' או שה מצרית שאלה את המלה מן הכנענית בת זמנה . " >» מילונים , ועוד : סלושץ , אוצר , מפתת Language of the Pentateuch , London 1933 , 92 ; DALMAN , AuS 4 , 195 A . ERMAN , ZDMG 46 ( I 892 ) , 1 22 ; BENZINGER , HA ' , 70 ; A . S . YAHUDA . Thc n לקורא את אופן הקריאה הנהוג בעבודת בית הכנסת , היינו קריאה מוטעמת ומדויקת , בניגון או בלא ניגון . דבר זה מוכח גם מכמותם הגדולה של סימני הטעמים ; רבים מהם הם בעלי כוח הפסק שווה' ואף על פי כן באים טעמים שונים במצבים תחביריים דומים' אם מחמת אורך הפסוק בכלל' או מחמת כמותן ואיכ...  אל הספר
מוסד ביאליק