2. טלם.

—מקום יישוב במחוז באר שבע ( יהו' טו'כד ' ( הנזכר עם הערים זיף ( ע"ע ) ובעלות ( ע"ע . ( מסתבר שטלם ישבה בספר הארץ' כנראה על הדרך הראשית מהר יהודה לנגב' שכן נאמר על שאול שפקד את העם לפני מלחמת עמלק בטלאים ( שמ"א טו'ד . ( ורוב החוקרים סבורים שאין טלאים ( ע"ע ) אלא טלאם , שהיא טלם . בשבעים A ליהו' טו'כד : , TrXe / 1 כניקור המסורה . אבל ב , Muiva / j . : 3 ובכמה כתבי יד : . Tavax אולי היתה הצורה המקורית , Tailay . היינו טלם ( מרגליות ' ( וצורה זו קרובה אל , Telafx שהיא צורת השם המקורית המשוערת של השבעים בשמ"א טו'ז . מ . צ . סגל , ספרי שמואל , קיוב תרע ט , <; 2 . MAROOLIS , BJG , 294 ; ABEL , GP 2 , 477 s ש ל  אל הספר
מוסד ביאליק