1. טלם.

— שם אחד השוערים' שנשאו נשים נכריות בימי עזרא ( עזי י ' כד . ( בשבעים : Te ) . ( X )>] fi . Teiem : V הוראת השם אינה ברורה . נות מפרשו על פי הערבית טלמן , שמשמעה זוהר' ולדעתו השם טלם צורה ארמית המקבילה לשם העברי צלמון . אבל יש מקום לפרשו גם על פי המלה  אל הספר
מוסד ביאליק