טלאים.

-לפני צאתו למלחמה בעמלק פקד שאול את העם בטלאים ( שמ"א טו'ד . ( בשבעים , iv FaXyaloi ; כלומר בגלגל . התלמוד ( יומא כב'ב ) פירש טלאים כלשון רבים של טלה' ולכך מכוון כנראה גם כתיב המלה בנוסח המסורה . רוב החוקרים מסכימים לדעתו של ולהאוזן' שטלאים אינו אלא שם מקום' ונוטים לזהותו עם טלם ( ע"ע . ( מ . צ . סגל , ספרי שמואל , קיוב תרע-ט , J . WELLHAUSEN , Dcr Text dcr Bucher Samuclis , Gotlingen 1871 , 97 62 a  אל הספר
מוסד ביאליק