טחות.

— מלה זו הבאה באיוב לח'לו : מי שת בטוחות חכמה או מי נתן לשכוי בינה' ובתהלים נא'ח : הן אמת חפצת בטוחות' נתפרשה בדרכים שונות . השבעים לאיוב מתרגמים : , T ( - de edtoxev yvvai ^ iv vtf dajuaro ^ aoqiav כלומר' מי נתן לנשים חכמת אריגה . ורס"ג תרגם : מן ד'א גירי גיעל אלות'אק ללחכמה' היינו : מי בלעדי שת את הבטחון לחכמה . שאר התרגומים והפירושים מתחלקים לשלוש קבוצות : א ) התלמוד ( ר"ה כו'א ) ות"י וכמה מן המפרשים הקדמונים גוזרים את המלה משורש טוח' היינו מכוסה ומוסתר ובעיקר הכליות המסותרות בגוף' ובדומה לו visceribus hcnrnis in : V ^ ( אברים פנימיים ' ( ופשי : כסיא . פר שנים עבריים אחרים פירשוה : מוח' לב' צלעות' שהן טוחות מבפנים בחלב' קרביים' דברים מכוסים וכדי ; ובהקבלה לכך פירשו את המלה שכוי — לב . ב ) רבים מן החדשים פירשוה בדרך היקש למדובר בכתובים הסמוכים ופתרוה על עננים ( בערבית טחיא' , 0 ^> או על כוכבי לכת היורים כחץ' מ לשון מטחווי קשת ( ברי כא'טז ' ( ועל גרמי שמים אחרים או תופעות אוויריות וכדי . ג ) מין עוף . פירוש זה מיוסד על המאמר בוי"ר כה : מהו בטחות ? בטיטויא ( נ"א בטויא ' ( ש לדברי מת...  אל הספר
מוסד ביאליק