טחורים.

—עיי מומים' מחלות ונגעים ; רפואה . הערבית טלם' כלומר חושך . בדומה לכך מפרש שטאם את השם האכדי saimun כלשון שחור . את השם הצאפאי טלם פותר ריקמנם כלשון ט'אלם—עושק . וכן משמש הפועל טלם בארמית של התרגומים כתרגומו של עשק העברי . \ ,, NOTH , 1 PN . 223 ; RVCKMANS 1 , 1 I 0 ; STAMM , ANG . 267 נר ל  אל הספר
מוסד ביאליק