מפת שכם וסביבתה מתוך גליון שכם ‭1 :100.000‬ של מפת מחלקת המדידות