מפת שכם וסביבתה ; מיפוי הסביבה נערך על סמך מדידות (עלפי ‭(Wilson-Warren, The Recovery of Jerusalem, London 1871, 464‬