פאקסימילי ממפת מארינו םאנוטו (המאה הי"ז לסה"נ‭.(‬ במפה מתוארים הר גריזים והר עיבל וסיבאסטי ביניהם