טופוגרפיה.

— מונח זה' המורכב מן המלים היווניות r 6 : m ; ( מקום ) ו 7 £ « 99 £ »' ( כתוב ' ( משמעו בד רך בלל תיווים ורישומם של מקומות' היינו : יישובים' חבלי ארץ' מחוזות ודרכים על סימני ההיכר שלהם' שבאו להם מן הטבע או שהוטלו בהם כידי אדם . בכלל הטופוגרפיה בשימושה כמדע עזר להיסטוריה ולספרות עתיקה גם עניין זיהוים של המקומות הנזכרים בשמותיהם העתיקים כמקורות ההיסטוריים והספרותיים' ואף התווית מפות היסטוריות לפי עדויות ספרותיות ולפי תוצאות של המחקר הארכיאולוגי הטופוגרפי . ענף זה של הטופוגרפיה משמש בחקר המקרא ותולדות הארץ לזיהוי הארצות , הערים והמבנים' ההרים והנהרות הנזכרים במקרא ובמקורות החיצוניים . עניין בפני עצמו היא קביעת הטופוגרפיה של הערים הרא שיות בארץ בימי המקרא . למעשה המחקר שבתחום זה הצטמצם בטופוגרפיה של ירושלים העתיקה ; וע"ע ירושלים . נא ] גם הקדמונים כבר עסקו בשאלות טופוגרפיות' ואף במקרא אנו מוצאים , בצד ידיעות שיש בהן לסייע לנו בחקר הטופוגרפיה ההיסטורית של המקרא , תיאור מכוון של גבולות ארץ ישראל וחלוקתה , פני הארץ ותכונותיה הפיסיות ,  אל הספר
מוסד ביאליק