טוביהו.

—אחד הלויים שסובבו בכל ערי יהודה במצוות המלך יהושפט ולימדו לעם את תורת הי ( דה"ב יז' ח . ( בשבעים B A חסר השם' וע"ע טוב . ' השם טביהו נזכר גם בתעודות לכיש פעם כשמו של עבד המל ך ( חרס ' 3 שוי , ( 19 ופעם אחרת בתוספת הכינוי זרע המלך ( חרס ' 5 שוי . ( 10 על היסוד טוב כמרכיב של שמות עצם פרטיים ע"ע טבאל . וע"ע בית טוביה ; לכיש , מכתבי לכיש . טורטשינר , לייש 83 , ואילך 129 , ואילך ; ש . ייבין , ידי » ותו ( תרצ"ט 5—4 , ( נ  אל הספר
מוסד ביאליק