טוביה.

—עי' בית טוביה . עצת רפאל שם את מרת הדג על עיני אביו' והן נפקחו לראות ( פרק יא . ( לאחר מכן הודיע להם רפאל מי הוא ונעלם ( פרק יב ' ( וטובי חיבר שיר תודה לאלהים ( פרק יג . ( לפני מותו ציווה טובי את בנו שיל ך למדי ' שעתידים להתק יים דברי הנביאים על מפלת נינוה . לאחר שמתו הוריו' קבר אותם טוביה זה על יד זה כמצוות אביו ויצא עם כני משפחתו אל רעואל חמיו לאחמתא' ובסוף ימיו הגיעה אותו השמועה על חרבנה של נינוה ( פרק יד . ( [ ב ] הרקע ההיסטורי והגיאוגרפי של הספר . — מחבר הספר אומר' שרפאל המלאך' קודם ששב ועלה לשמים' ציווה את משפחת טובי שיכתבו בספר את כל הנעשה' ושני הפרקים הראשונים והתחלת הפרק השלישי ( א ו ) כתובים בגוף ראשון כאילו טובי עצמו אמרם . מכאן שביקש המחבר לעשות את הרושם שסיפורו סיפור אמת הוא . ברם' חוץ מכמה חוקרים קאתוליים' הכל מסכימים שלפנינו סיפור בדוי . את הרקע ההיסטורי לסיפורו נטל המחבר מסיפורי המקרא על גלות אשור' ואין בו בסיפור אלא ידיעות מועטות על מסיבותיו הגיאוגרפיות . החוקרים נוהגים להעיר שידיעותיו של המחבר על ארץ ארם נהרים ועל ארץ מדי ק לושות הן . כך' למשל' טעה בדבריו' שנהר החידק...  אל הספר
מוסד ביאליק