טוב, ארץ טוב.

- חבל ארץ בצפון מזרחו של עבר הירדן ( בשבעים : , ( y fj Tcop שהתיישב שם יפתח הגלעדי הבורח מפני אחיו ( שופ' יא'ג ;( זקני גלעד החזירוהו משם שיהיה להם לראש ויילחם בבני עמון . בזמן מאוחר יותר נמנית ארץ טוב עם בעלי הברית הארמיים שבאו לעזרת בני עמון במלחמתם עם דויד ( שמ"בי ' ו'ח : איש טוב . ( אין ספק שהכינוי איש טוב שבא בכתוב זה ( בשבעים : , ( . EiorwP משמעו אנשי ארץ טוב' ויש לדחות את התיקונים המבקשים לומר שהוא שמו של מלך מעכה . רבים סבורים שגם בחשמ"א ה'יג : Jv rolg Tovfiwv ובחשמ"א יב'יז' Tov ^ eivovg 'lovdaiovg : A ( בכת"י אחד :  אל הספר
מוסד ביאליק