טוב.

— בין האנשים ששלחם יהושפט ללמד בערי יהודה נזכרים אדניהו וטוביהו וטוב אדוניה הלויים ( דה"ב יז'ח ' ( כאילו הם שלושה אנשים : אדוניהו ; טוביהו ; טוב אדוניה . אבל לא מצינו בעברית צורת שם כגון טוב אדוניה . לפיכך מסתברת דעת החוקרים הרואים בתיבות טוב אדוניה חילוף גרסה לשני השמות הקודמים , היינו טוב במקום טוביהו ואדוניה במקום אדוניהו . אבל ייתכן שהשם טוב אדוניה בנוי על דרך השם טוביה' ופירושו אדני יה הוא טוב' וכיו"ב . המסורת התלמודית פירשה גם את המלה טוב שברות ( ג'יג : ( אם יגאל ך טוב יגאל כשם אדם' אבל ייתכן שאין זה אלא מדרש כתובים . על היסוד טוב כמרכיב שמות עצם תיאופוריים ע"ע טכאל . 1 BAUDISSIN , Kyrios 3 . 180 ; LITTMANN , SI . 318 ^ , " , ( . Tovptavovt ; הכוונה לארץ טוב ; אבל נתברר' בעיקר על פי איגרותיו של זכרן . שהדברים שם מכוונים לארץ בית טוביה שבדרום הגלעד . חז"ל ביקשו את מקומה של ארץ טוב בסביבות סוסיתא ( ירושי שביי פ"ו' ה"א . ( ואף על פי שלא הפליגו יתר על המידה' קשה לקבל מסורת זו' לפי שמצפון לגלעד' על חוף ים כינרת' יש לבקש את מקומן של גשור ומעכה' ומשום כך מסופק גם איתורה של ארץ טוב בסביב...  אל הספר
מוסד ביאליק