טברמן.

- מלך ארם ; בנו של חזיון ואביו של בן הדד הא' ( מל"א טו'יח . ( על הסברה , ששם זה נזכר בכתובת ארמית שנתגלתה בסביבת לולב , ע"ע בן הדד א . : B בשבעים , TafievQarj / ua . ? A-J , Ta ^ sQE / xa אבל בכתבי ידות אחרים : Tafiegefifiav או , Tapeoaftfiav וצורה זו משקפת את מבטאו הארמי של השם : טבךמן ( באשורית . ( Rammanu ואילו המסורה לא קיימה אלא את מבטאו הארמי של היסוד טב בלבד ונתנה ליסוד רמן את צורתו העברית המקובלת ( ע"ע הדדרמון . ( משמעות השם ברורה : טוב ( הוא האל ) רמון . על היסוד טוב ( או טב ) כמרכיב שמות עצם פרטיים ע"ע טבאל . על האל רמון ע"ע אלהי נכר , מ  אל הספר
מוסד ביאליק