טבעות.

-בני טבעות הם ממשפחות הנתינים ששבו משבי הגולה בימי זרובבל ( עזי כ'מג , - נחמי ז'מו . ( ברגיל מפרשים את השם טבעות כלשון טבעת — תכשיט' והוא שם חיבה לילד . אבל מתמיה השימוש בצורת הרבים' שנשמר גם בתרגום השבעים , rafiawd , Taficod ? : B ; Ta ^ aco & : A ) . ( Tapacof t ? . s ושמא הצורה טבעות משקפת מבטא דיאלקטי ( במקום טבעת ' ( או שהכוונה לטבעות הזהב שעל הארון' והוא סמל של כלי יקר ועתיק . n  אל הספר
מוסד ביאליק