טבליהו.

—בנו השלישי של חוסה מן כני מררי ( דה"א כו' יא , ( ולפי התיאור שבכתוב ראש מחלקת שוערים בימי דויד . בשבעים , 7 a / 9 e ?? A : Luc . ; iTa / SeAtac . \; TapXai : B כלומר טבאל ; . Tabelias : V היסוד טבל בא בשם זה בלבד . אפשר שנמסר השם בראשונה בשתי צורות : טבאל וטביהו' ובטעות הורכבו שתי הגרסאות לשם אחד . לפי גרסת המסורה' טבל הוא' כנראה , פועל יוצא' כלומר ה'הטביל' זאת אומרת טיהר וריפא ; והשווה לכאן סיפור טבילת נעמן המצורע . וע"ע טבילה . NOTH , IPN , 244 ש-ל  אל הספר
מוסד ביאליק