טבח, טבחת.

— עיר בארם צובא שכבש אותה דויד לאחר נצחונו על הדדעזר . שמה בשמ"ב ח'ח' בטח' בדה"א יח'ח' טבחת . כנראה הגרסה טבח עיקר' כפי שמסתבר מן השם טבח בן נחור ( בר' כב'כד ) ומן התעודות שבכתב היתדות ובכתובות המצריות שהיא נזכרת שם . לפי פפירוס אנאסטאסי א' היתה העיר בקרבת קדש שעל נהר ארנת . ועוד בית אחיזה לקביעת מקומה של העיר מדרום לקדש מצא אולברייט במכתבי אל-עמארנה בשם המקום Tubikhi ( קנ' ' 179 שו' ' ( 28 ' 26 ' 24 ' 15 ' 13 והיא כנראה דבח'ו' הנזכרת ברשימה הקצרה של ערי ארץ ישראל וסוריה של תחותימס הג . ' זיהויה של העיר תלוי בקביעת גבולותיה של ארם צובה' והוא עניין השנוי במחלוקת החוקרים ( וע"ע ארם צובה . ( החוקרים הסבורים שבקעת הלבנון כלולה היתה במלכות ארם צובה נוטים לזהות את טבח עם בעלבך , ששמה הקדום נעלם מאתנו' או עם א טיבה שבקרבתה . סמך לזיהוי זה הם רואים בקרבתה של בעלבך אל בךיתאן , שהיא לדעתם העיר כרותי ( ע"ע ' ( הנזכרת במקרא על יד טבח . החוקרים הקובעים את תחומיה של מלכות ארם צובה ממזרח לבקעה' מניחים שטבח היתה בהרי מול הלבנון . ב . מייזלר , ידיעות יב ( תש"ו ; 96 , ( ש . ייבין , ארץ ישראל ג ( תשי"ד 3...  אל הספר
מוסד ביאליק