טבח.

—כן נחור מראומה פילגשו ( בר' כב'כד . ( לדעת מייזלר בני הפילגשים שברשימות היחס של בני נחור הם כינויים כוללים לאותם תושבי סוריה התיכונה שהוטמעו בארגוני השבטים השמיים המערביים שמרכזם במיסופוטמיה הצפונית . לפי זה אפשר שייחוסו של טבח משקף את המצב המדיני במאה הי"ח לפסה"נ , שעה שהגיעו למלוא עצמתם המדיגית ארגוני השבטים השמיים המערביים הנודדים והנודדים למחצה , שהגדול בהם היה זה של בני נחור . וע"ע טבח , טבחת . ב . מייזלר , ציון יא ( תש-ו ; 8 , ( ש . ייבין , ארץ ישראל ג ( תשי' ד 1 , " 33 , ( ש  אל הספר
מוסד ביאליק