טבאל.

—אחד האישים שכנראה היתה ידם בחיבור התזכיר אל ארתחששתא מלך פרס' שבו ביקשו אנשי שומרון מן המלך' שיאסור על היהודים לבנות את חומות ירושלים ( עזי ד'ז . ( ייתכן שהוא אחד מראשי השומרונים . ואולם כמה מן החוקרים ( קלוסטרמן' שידר ואחרים ) מבארים את העניין באופן אחר וסוברים שטבאל היה יהודי ' שהגן בתזכירו על זכויות היהודים לבניין החומה . לדעתם של החוקרים הללו טבאל חוזר באיגרתו על כתב השטנה של השומרונים כדי לסתור את טענותיהם . ולעניין זה ע"ע עזרא ונחמיה' ספר . משמעות השם טבאל ברורה : טוב האל . הניקוד טב במקום טוב מורה על מוצאו הארמי או האכדי של השם , והשווה את השם האכדי . Tab-iium שמות המורכבים ביסוד tab שכיחים באכדית' כגון Tab-istnar , Tab-rigim-m וכמותם רבים . ולפי זה ייתכן שהאכדית היא גם מקורם של השמות הארמיים המועטים המורכבים ביסוד טב ; השווה את השם הארמי המצרי אבטב לשם האכדי , Abi-t & b ואת השם הארמי טבי הנמצא בתוספת ארמית לטכסט אכדי אל צורתו האכדית , Tabi-ia שהוא שם תיאופורי מקוצר שכבר אנו מוצאים אותו בכתבי נוזו . בעברית מקבילים לשמות אלו השמות המקראיים טוביה ( ו ) ואחיטוב ( ע"ע ;( ובתעודות ל...  אל הספר
מוסד ביאליק