חתת.

— בן עתניאל בן קנז ( דהי'א ד' יג . ( בעברית מביע השם את הבקשה' שיטיל הילד את פחדו על אויביו ; אבל יש להשוות אליו גם את השם הצאפאי ח'תת' שלדעת ליטמן הוא מלשון חית , מכה ברומח' או מלשון חיתית' בזוי ' נקלה . וכן השווה אליו את השם הלחיאני עבדחת' שפירשו ריקמנס מלשון חת' היה מובחר ואציל . NOTH , IPN , 228 ; RYCKMANS 1 , 267 ; L 1 TTMANN , SI , 318 ק » ל  אל הספר
מוסד ביאליק