חתלון.

— ביח' מז'טו ; מח'א' בתיאור גבולה הצפוני של ארץ כנען נזכרת דרך חתלון בין הים הגדול ובין לבוא חמת . בנוסח המקביל שבבמ' לד'ז' נאמר הר ההר במקום דרך התלון . מכאן מסתבר שהיתה דרך חתלון עולה מן הים אל הר ההר' ואין לקבל את דעתו של אליגר האומר שהגרסה דרך חתלון' החוזרת פעמיים' שיבוש היא , והגרסה המקורית המשוערת היתה—ההר' היינו : הלבנון . נראים הדברים שהר ההר היא אחת משלוחותיו הצפוניות של הר הלבנון' הנמצאת בקו הגבול הטבעי שבין הפרובינציה המצרית כנען ובין ממלכת החתים ( וע"ע ארץ ישראל נב ;[ הר ההר ' ( וקרובה לאמת דעת החוקרים הקובעים את מקומה של חתלון בחיתלא ' (?) השוכנת מצפון מזרחה של טריפולי בריחוק 15 ק"מ צפונה מחוף הים' בין בהר אל כביר לנהר עכאר . ודעת החוקרים המזהים את חתלון עם עךלון על חוף הים' בין צור וצידון' אין לה על מה שתסמוך . DUSSAUD , ThS , 16 S . ; ADEL . GP 1 , 302 S . ; K . ELLIOER , PJB 32 ( 1936 ) , 70 K . FUNER , ZDPV 8 ( 1884 ) , 27 ; J . P . VON KASTENEN , RB 4 ( 1895 ) , 27 ; *  אל הספר
מוסד ביאליק