‭.4 .1‬ פכים חתיים ממורקים ; תקופת הממלכה החתית העתיקה. שים לב לחרטומי הכלים