‭.3 .2‬ פך בעל זרבובית חרטום וכד חתי ; תקופת האימפריה החתית