לוח יא 1 תיאורי מלחמות החתים מלחמת קדש ; קטע המתאר את המלחמה ליד נהר הארנח (אבידוס, מקדש רעמסס הב‭('‬