שבויים חתיים (קטע מתבליט במקדש אמון בכרנך ; ימי סתי הא‭('‬