שלוש טביעות של חותמות מלכותיים. למעלה מימין : טביעת חותמם של וויתשלש הגי והמלכה פדודפ! משמאל : טביעת חותמו של המלך שפללימש; למטה: טביעת חותמו של המלך מותלש