טבלה מן הארכיון שבבוע'אזכויי חתומה בחותם. תקופת האימפר־ר, החתית. בסופה של הטבלה ה"קולופון" : "טבלה אחת, שלמה, על החגיגות בעיר גרח'נה‭."‬ מרביתן של הטבלאות שנתגלו בבוע'אזכויי חתומות בשיטה זו, אבל חתימה על טבלה המתארת חגיגה היא מיוחדת במינה.