י.בליטו של תתח'ליש מלך חת, חבוק בזרועו של אל הסערה; במקדש ביאזיליקאיא. תקופת האימפריה החתית (על פי ‭(Bittel-Naumann-Otto , ibidem, pi. 28, 1‬