אסטילה מדארינדי (ליד מלי) המראה את האלה דו־בת (ימין‭:(‬ מלכה של מלד, תירדונת; בנה של חיבת, האל שרמש; כתובת מלכה של מלד. התקופה החתית המאוחרת