התנגשויות חיל הרכב המצרי וחיל הרכב החתי בקרב ליד קדש; תבליט במקדש של אבו סמבל (נוביר‭(.‬