"שער האריות" בוויתשש (בועיאזכויי) בתקופת האימפריה החתית ‭^ / .‬ פ* ג‭^^^^ ^^^ .^^/?/ ;!,^^‬ו‭(0.^/1*11-;,1, ?^/‬