תכניות מקדשים בח'תשש (בוע'אזכויי‭;(‬ תקופת האימפריה החתית יעל פי ‭< K. Krausc, Boga^koy Tempei v, Berlin 1940, P1. vi‬