תכנית מצודת זנגיירלי במחצית הראשונה של האלף הראשון לפסה"נ (על פי ‭(1911, 262, fig. 16 F. von Luschan et alii, Ausgrabungen in Sendschirli 3-4, Berlin‬