ורפלו, מלך תונו לפני האל תרח'ונז. תבליט בסלע ליד איווריז 1 מן התקופה החתית המאוחרת