לוח י: בנייה חתית מצבה חתית ליד המעין באפלטון־פונאר ; תקופת האימפריה החתית