בסיס של עמוד ועליו שני אריות ; בכניסה למקדש בתל־תעינאת. התקופה החתית המאוחרת