רמת אנאטוליה המרכזית (עלפי ‭(Gumcy. Humes, P1. 31‬