חשן המשפט.

- חלק מבגדי הכהן הגדול' שהיה מחובר אל האפוד ( ע"ע , ( והיה משמש כלי קיבול לאורים ולתומים ( ע"ע , ( שנשא אותם הכהן הגדול על לבו . לפי תפקידו זה של החושן תרגם סומכוס חושן . bo % tiov = היינו כלי קיבול ; וטור סיני סבור' שאפשר שיש אסמכתה לפירוש זה במלים חוסן- מחסן . בשם חושן המשפט נרמזה הכרעת האוראקל במשפט האורים ותומים בשם ה' ( במ' כז' כא ' ( ומכאן לשון הכתוב : ונתת אל חושן המשפט את האורים ואת החומים ... ונשא אהרן את משפט בני ישראל על לבו לפני הי תמיד ( שמי כח'ל . ( החושן מתואר בשמי כח'יג ל' ולתיאור זה מקביל סיפור עשייתו בשמי לט'ח כא ; עוד נזכר עניינו בקיצור בשמי כה'ז ; לה'ט'כז ; ויי ח'ח . החושן נעשה מאותם החמרים שנעשה מהם האפוד' היינו זהב' תכלת' ארגמן ותולעת שני ושש משזר . בצורתו היה ריבוע שארכו ורחבו זרת ( ע"ע מידות ומשקלות , ( וכפול היה' היינו מקופל כעין כיס או נרתיק שבו שמו את האורים והחומים . על צדו הפונה לחוץ היו ערוכים ארבעה טורים של אבנים טובות משובצות זהב , שלוש אבנים בכל טור' ועל האבנים מפותחים שמותיהם של שנים עשר שבטי ישראל . לפי יוסף בן מתתיהו ( קדמי ג'ז'ה ) היו השמות מסודרים ...  אל הספר
מוסד ביאליק