השמונה.

— תחנה במסעי בני ישראל במדבר בין מתקה ומסרות ( במי לג'כט ל . ( לפי תיאור המסע מקומה במדבר פארן' באזור שממערב לעציון גבר . : B בשבעים , AaeX / iaiva . A ; le ^ icova וכנראה נתחלפה להם השמונה בצלמונה הבאה בהמשך הרשימה ( שם' מא מב . ( אבל מציע לזהותה עם סביבת ואדי אל חשים' ואין הזיהוי מבוסס מבחינה ארכיאולוגית' וגם קשה להניח ששמותיהן של תחנות ארעיות אלו של נודדי המדבר נשמרו עד ימינו . ,. „ , ABEL , GP 2 , 215  אל הספר
מוסד ביאליק