חשמון.

- מקום יישוב' הנזכר בין יישובי הנגב : מקצה למטה בני יהודה אל גבול אדום ( יהוי טו'כז . ( לפי יתר היישובים שברשימה הוא נמצא בסביבת באר שבע' אבל עדיין לא נקבע מקומו בדיוק . בשבעים השם חשמון חסר' ומכאן באו חוקרים לשער' שהוא אינו אלא תוספת מאוחרת ביהו' טו' שנתגלגלה מרשימת תחנות המדבר שבבמי לג'כט ל ( השמונה . ( יש סברה שמוצאה של משפחת החשמונאים הוא מחשמון ( קליין ' ( אבל אין לסברה זו יסוד במקורות ( וע"ע חשם . ( קליין , יהודה , 217 ואילך ; פרס , ארץ-ישראל אנצ' ב , ABEL , GP 2 , 88 367 יא י  אל הספר
מוסד ביאליק