חשוב.

— א ) בן עזריקם אבי שמעיה מן הלויים שהתיישבו בירושלים בימי נחמיה ( דה"א ט ' יד ; נחמי יא'טו ' ( ולפי הגרסה בדה"א היה מבני מררי . וע"ע בוני ; מררי . — ב ) ממתקני חומת ירושלים בימי נחמיה ( נחמי ג'כג . ( אין יסוד לזיהויו עם חשוב א . - ג ) בן פחת מואב ממתקני חומת ירושלים בימי נחמיה ( נחמי ג' יא — . ( ד ) אחד מראשי העם החתומים על האמנה כימי נחמיה ( נחמי י ' כד ;( ואולי יש לזהותו עם חשוב ג . בשבעים על פי רוב B ? Aoovfi לנחמי י , כד : / 3 ) Aoov & הפך ל ;( # - לדה"א : . Aocop השם חשוב נתקצר כנראה משם תיאופורי כגון חשביה . והשווה אליו את השמות זכור' עזור' שמוע' וגם את השמות זכריה' עזריה' שמעיה . על הוראת השם ע"ע חשביה . NOTH , IPN , 38 , 189 ג  אל הספר
מוסד ביאליק