חשבניה.

- א ) אבי חטוש' ממתקני חומת ירושלים בימי נחמיה ( נחמי ג'י — . ( ב ) אחד הלויים' שזירזו את העם לברך את ה' ביום הצום שהכריז עזרא ( נחמי ט 'ה . ( בשבעים לנחמי ט'ה' חסר השם ; בשבעים לנחמי ג'י : B ' . Aofiavia : A ; Aofiavafi משמעותו של השם אינה ברורה . יש סוברים שמשמעותו הי חשבני ' כלומר חשב לי את צדקתי ונתן לי בן' ואחרים מפרשים : עשה אותי בחכמה ; לפי הפירוש השני ' שמו ההורים את השם בפי הילד הנולד ( וע"ע חשביה . ( אין במקרא דוגמה ודאית של שמות פרטיים' שהם מורכבים מפועל ומן הסיומת ני ( ע"ע חבצניה ) ולפיכך התקשו החו ' קרים בצורת השם . כנגד זה נמצאו בחותמות עבריים השמות עשניהו ועגלניה . וע"ע חשבדנה ; חשבנה . ב . מייזלר , ארץ-ישראל א ( תשי-א 08 , ( . 1 ,, „ , NorH , IPN , 189 ; A . REIFENBERO , PEQ 1942 , Ills  אל הספר
מוסד ביאליק