סוככים על גבי מגדלים בביצורי לכיש כפי שהם מגולפים בתבליטי סנחריב