חשבנה.

inx — מראשי העם שחתמו על האמנה בימי נחמיה ( נחמי י ' כו . ( בשבעים : . Hasebna .-v-j , Eaafiava נות סבור שאפשר לראות בחשבנה קיצור של השם חשבניה' והיא השערה דחוקה . וע"ע חשבדנה ; חשבניה . 0  אל הספר
מוסד ביאליק